Luuk van de Kerkhof

Uitvaartzorg van de Kerkhof

 

Bedrijfsactiviteit omschrijving:
Regelen en organiseren van uitvaarten en alle aanverwante zaken volledig onder eigen beheer. Kleinschalig en altijd één contactpersoon, eigen vervoer, uitvaartcentra, aula en drukkerij.
100% onafhankelijk en niet gebonden aan een verzekeraar of overkoepelende organisatie. We sturen erg aan op kostenbeheersing en transparantie en zijn een nuchtere, maar vertrouwde gesprekspartner en steun voor veel families. Een afscheid hoeft niet duur te zijn om impact te maken!

Meerwaarde 0492 voor jouw organisatie:
Op een nuchtere, gezellige manier onder andere ondernemers komen die me op dat moment niet in mijn rol als uitvaartverzorger nodig hebben, maar vooral als sparringpartner en spiegel kunnen ondersteunen bij de zakelijke dagelijkse gang van zaken.
Hier kan ik veel van leren en hopelijk ook anderen vooruit helpen bij een zoekvraag of een opdracht vanuit mijn eigen nog groeiende netwerk.

 

Een netwerk met een belangrijk doel voor ogen: kennis maken met elkaars ondernemingen en bevorderen dat ondernemers elkaars ambassadeur worden.

Laatste Nieuws