Netwerkclub

0492

Netwerkclub0492 is het ondernemersnetwerk voor Helmond en omstreken. Een groep lokale ondernemers heeft de handen ineengeslagen en een netwerkclub opgericht met als doel: kennis maken met ondernemingen uit de regio en bevorderen dat ondernemers elkaars ambassadeur worden.

Wekelijks komt de grote groep ondernemers bijeen. Bent u ondernemer en wilt u aan een ontbijtsessie deelnemen en zelf ervaren wat de meerwaarde van deze netwerkclub is? Stuur ons gerust een bericht.

Wat doen we

Netwerkontbijt

60 sec. pitch

kort maar krachtige presentatie waarin je jezelf aan de groep presenteert

10 min. presentatie

met iedere week een andere ondernemer aan het woord

open deurtjes

we dragen elkaar leads aan of zelfs concrete opdrachten

getalenteerde mensen

Ons bestuur

Ralph de Kort

Ralph de Kort

Voorzitter

Wim Mandigers

Wim Mandigers

Secretaris

Even voorstellen

Angely van  Deursen
Quitte

Angely van Deursen

Quitte

Uit onder­zoek blijkt dat 37% van de Neder­lan­ders te maken heeft met 1 of meer­dere betalings­achterstanden. Dit heeft vaak invloed op de rela­tie, werk maar ook op de gezond­heid. In de omge­ving Hel­mond en Eind­ho­ven biedt Quitte een hel­pende hand aan men­sen die niet meer weten hoe zij uit deze situ­a­tie kun­nen komen. Mijn naam is Angely van Deur­sen. Wil jij weten wat jouw moge­lijk­he­den zijn, dan maak ik graag een afspraak en wer­ken we samen toe naar een finan­ci­eel zor­ge­loze toe­komst.

Quitte werkt vooral voor werkgevers. 62% van de werkgevers heeft werknemers in dienst met schulden. Door vermindering van productiviteit, extra ziekmeldingen en het verwerken van loonbeslagen kost één zieke medewerker met schulden al snel zo’n € 13.000,- op jaarbasis voor de werkgever. Door tijdig de signalen op te vangen kan erger worden voorkomen. Quitte kan u hierbij helpen.